Kullanım Şartları

Ana Sayfa Kurumsal

Bu sayfayı kullanarak TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. ye iletilen kişisel bilgilerin kullanılması Gizlilik Politikası bölümünde düzenlenen koşullar ve KVKK metni kabulü ile mümkün olmaktadır. Bu web sitesinin ve bu web sitesinde yer alan içerik, görsel ve işitsel unsurlar ve bunların düzenlenmeleri üzerindeki her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. ye ait olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. ye aittir.

Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz.
Siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz.

TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş., sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.

İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. nin kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. nin web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir.

Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. nin web sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Web Sayfasında Değişiklik Yapma Hakkı

TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş., sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Web Sayfalarına Link Verilmesi

Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. den bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi, TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı

www.benorganic.com web Sitesinin sahibi TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. nin lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, softwarecode'ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş., bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. nin kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

Yasal Uyarı

TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. kendi web sitesinin virüslerden temizlenmiş olarak tutmak konusunda ciddi çaba sarf etmektedir ancak virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini verememektedir. Bu nedenle döküman veya veri indirirken virüslere karşı gerekli virüs tarayıcıları gibi doğru korunma önlemlerini aldığınızdan emin olmanızı öneririz.

TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. nin web sitesinde sunulan hizmetlerde kusur veya hata olmayacağına dair veya kesintisiz hizmet verebileceği garantisini verememektedir. Resmî makamlardan kullanıcı´ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmî soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. nin sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.