KVKK Aydınlatma Metni

Ana Sayfa Kurumsal

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU

Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ('KVKK') ile 'Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ' kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, Yıldız Kule İş Merkezi Yukarı Dikmen Mah. Turan Güneş Bulvarı No: 106/51 06550 Çankaya-Ankara TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. (bundan böyle 'TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.' olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır.

TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. ile paylaşmakta olduğunuz kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi ve muhafaza edilmesi, ilgili TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.'nin öncelikli amaçlarındandır. TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından kişisel verilerinizin korunmasına yönelik güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. olarak; bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinizi de tam bir gizlilik içinde ve hukuka uygun olarak, sadece gerektiği hallerde işlemeyi ilke ediniyoruz. Bu sebeple kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin olarak sizlere açıklama yapmak ve yasal olarak sahip olduğunuz haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek isteriz.

Web sayfamızda oluşturduğunuz üyelik hesabı ve almış olduğunuz ürün ve hizmetler sırasında elde edilen kimlik ve iletişim verileriniz (isim, soy isim, yaş, eposta adresi, telefon numarası vb.) ile müşteri işlem verileriniz (sipariş bilgisi vb.), işlem güvenliği verileriniz (web sayfası giriş çıkış bilgileri vb.), TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından; mal/hizmet satış ve satış sonrası destek, müşteri ilişkileri yönetimi, reklam, kampanya, promosyon, ürün/hizmetlerin pazarlaması, ürün/hizmetlere bağlılık, bilgi güvenliği ve sözleşme süreçlerinin, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin, pazarlama analiz çalışmalarının, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. ile paylaşmış olduğunuz anılan kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla veya ilgili mevzuat gereğince yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veya sunulan hizmetler kapsamında özel hukuk kişileri, iş ortakları, TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. ve hissedarları, tedarikçiler ile de KVKK hükümlerine uygun olarak ve kişisel verilerin aktarılma şartları ile amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Yukarıda yer verilen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5'inci maddesinin 2'nci fıkrasının (a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, (c) bendinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendinde yer alan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, (e) bendindeki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (f) bendinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortamlar kanalıyla toplanmakta ve otomatik olarak işlenmektedir.

Belirtmek isteriz ki web sitemizi ziyaret eden kişiler veya kişisel verileri işlenen diğer ilgili kişiler, diledikleri zaman KVKK'nın 11'inci maddesi kapsamındaki taleplerini 'Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ' uyarınca, İlgili TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. Yıldız Kule İş Merkezi Yukarı Dikmen Mah. Turan Güneş Bulvarı No: 106/51 06550 Çankaya-Ankara adresine yazılı olarak ya da anılan tebliğ kapsamında öngörülen yöntemlerle iletebileceklerdir.