Sosyal Uygunluk

Ana Sayfa Politikalarımız

TOPRAK SU FİDAN TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. olarak Sosyal Uygunluk Politikamız;

 • Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaşın altındaki işçi çalıştırmamayı,
 • Zorla ve gönülsüz işçi çalıştırmamayı,
 • Tüm çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmeyi, iş kazalarının önlenmesi için her türlü önleyici tedbiri almayı, çalışanlarımıza yeterli donanıma sahip çalışma ortamı ve temel ihtiyaçlarını karşılayacakları hijyenik her türlü imkanı sunmayı,
 • Tüm çalışanlarımıza yasalar çerçevesinde belirlenen ücret ve sosyal hakları sağlamayı,
 • Çalışma saatleri ve fazla mesaileri kanunlar çerçevesinde uygulamayı,
 • Çalışanlarımızı istihdam ederken iş yapabilme becerilerini esas almayı; kişileri dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, inanç, din, mezhep ve benzeri ayrımı yapmamayı,
 • Kanunlar ve Kapsam dışı Disiplin Prosedürü dışında hiçbir disiplin cezası uygulanmaz. Fiziksel şiddet, fiziksel şiddet uygulama tehdidi, cinsel istismar, taciz edici diğer davranışlar, sözlü sataşma, diğer herhangi bir şekilde göz dağı verme veya korkutma kesinlikle yasaktır.
 • Çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunması için çevre dostu politikalar ve standartlar belirlemeyi çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirmeyi,
 • Mevcut kanun ve yönetmeliklere göre faaliyetlerimizi sürdürmeyi,
 • Paydaşlarımızın menfaatine kurallar çerçevesinde korumayı,
 • Çalışanlarımızın maddi kazanç sağlayacak hiçbir hediye ve ödemeyi hiçbir koşulda kabul etmemeyi ve bu tür taleplerde bulunmamayı taahhüt ederiz.